Metingen en Advies

In elke situatie is een ander type biofilter en soms zelfs een andere oplossing nodig. Door verschillende luchtstromen, geuremissies en aroma’s is elke situatie uniek. Met metingen en inventarisatie ter plaatse kan een goed beeld van de situatie worden geschetst. Voor een speciaal luchtbehandelingssysteem dat is ontworpen voor optimale prestatie kunt u een beroep doen op onze expertise. U kunt echter ook contact opnemen met Odour Balance® als er metingen of analyses moeten worden uitgevoerd of als u slechts advies in wilt winnen, zelfs als u momenteel niet met een Odour Balance-systeem werkt.

Elke toepassing heeft zijn eigen vraagstukken. Voor de antwoorden en een biofiltersysteem dat aansluit op uw behoeften en omstandigheden, kijken wij naar ervaringen uit de praktijk. Neem contact met ons op en ontdek (uiteraard geheel vrijblijvend) de mogelijkheden van biofiltratie.

Geurmetingen: meten is weten

Het meten van geuren is een belangrijk onderdeel van het onderzoek om te weten te komen welk systeem de beste keuze is bij een probleem met onaangename geuren.Odour Balance® voert haar eigen metingen uit voor een eerste indicatie. Voor een officiële meting voert een bevoegd partner van Odour Balance de metingen uit op basis van de Europese EN 13725-standaard. Het luchtmonster wordt binnen 6-8 uur geanalyseerd en getest. Het uitvoerende laboratorium is gecertificeerd voor emissiebescherming in overeenstemming met DIN EN ISO/IEC 17025. Odour Balance is de exclusieve Uppenkamp-vertegenwoordiger in Nederland en heeft deze methode opgenomen in haar totaalconcept.