Odour Balance ontzorgt! En dat op ieder vlak binnen de geurbehandeling. Als Odour Balance staan we nu nog voornamelijk bekend als leverancier en inbouwer van (bio)filtermateriaal. Odour Balance is echter méér dan dat!

U kunt echter ook contact opnemen met Odour Balance® als er metingen of analyses moeten worden uitgevoerd of als u slechts advies in wilt winnen, zelfs als u momenteel niet met een Odour Balance-systeem werkt.

De kwaliteit en samenstelling van het biofiltermateriaal is essentieel voor het proces. Verschillende micro-organismen in precies de goede hoeveelheid en de juiste omstandigheden werken samen aan de biologische afbraak van geurende contaminanten.